Góc cảnh báo:
Tỉnh táo và cảnh giác cao với các đối tượng giả mạo BQT trung gian hoặc bán Item!!!
BQT Không Cung Cấp Item dưới mọi hình thức. Hãy cẩn thận trước các hình thức lừa đảo giả mạo BQT!!!
BQT chỉ trung gian duy nhất qua Fanpage. Hãy click ngay tại "Fanpage Trung Gian " để nhờ trung gian từ BQT

Sự kiện đang diễn ra